حضور اوکس در نمایشگاه تهران 1398

1400/11/05
با رو نمایی از برند اوکس در نمایشگاه تهران و هچنین نمایش محصولات  100*33 نظر مخاطبین را به خود جلب نمود و توانست پکیج هایی جذاب و بی شک مثال زدنی در حوزه کاشی دیوار را ارائه نماید.