تابش کرم

 • سایز:
  50x50 CM
 • فیس:
  1
 • ضخامت:
  6 - 8 ( 60cmX60cm )
 • پانج:
  فلت
 • رنگ:
  کرم
 • لعاب:
  براق
کارخانه
کارخانه کاشی پردیس میبد
تعداد در کارتن
6 - 4 ( 60X60 )
متراژ در کارتن (m2)
1.5 - 1.44 ( 60X60 )
وزن کارتن (kg)
26.80 - 30 ( 60X60 )
تعداد در پالت
64 - 72 ( 60X60 )
متراژ در پالت (m2)
96 - 103.68 ( 60X60 )
وزن پالت (kg)
1.715 - 2.160 ( 60X60 )