رادین

 • سایز:
  30x60 CM
 • فیس:
  1
 • ضخامت:
  6 - 6 ( 50x50 )
 • پانج:
  فلت
 • رنگ:
  کرم
 • لعاب:
  براق
کارخانه
کارخانه کاشی پردیس میبد
تعداد در کارتن
8 - 6 ( 50x50 )
متراژ در کارتن (m2)
1.44- 1.5 ( 50x50 )
وزن کارتن (kg)
25.70 - 26.80 ( 50x50 )
تعداد در پالت
72 - 64 ( 50x50 )
متراژ در پالت (m2)
103.68- 96 ( 50x50 )
وزن پالت (kg)
1.850 - 1.715 ( 50x50 )