آرمان

 • سایز:
  60x60 CM
 • فیس:
  1
 • ضخامت:
  11
 • پانج:
  فلت
 • رنگ:
  کرم،کرم روشن
 • لعاب:
  نانو پولیش
 • رکتیفاید:
کارخانه
کارخانه پرشین کاشی ایرانیان
تعداد در کارتن
4 - 3 ( 80X80 )
متراژ در کارتن (m2)
1.392 - 1.92 ( 80X80 )
وزن کارتن (kg)
35.80 - 50 ( 80X80 )
تعداد در پالت
40 - 28 ( 80X80 )
متراژ در پالت (m2)
55.68 - 53.76 ( 80X80 )
وزن پالت (kg)
1.432 - 1.400 ( 80X80 )